2019.05.04.

 

MEGHÍVÓ

 

SIRÁLY Életmód Sport Egyesület

2019. május hó 04. napján, 10:00 órakor tartandó közgyűlésére.

Helye: 1033  Budapest  Pethe Ferenc tér 1-3.

A meghirdetett Napirend

 

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.

a,  jegyzőkönyvvezető

b, jegyzőkönyv hitelesítők

2. Napirend elfogadása

3. Az egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló közhasznú jelentés és szakmai beszámoló

elfogadása.

4. A 2018. évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítéséről , valamint a számvitelről szóló

2000 évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló (mérleg) elfogadása

5.  A 2019. évi költségvetési terv elfogadása.

 

 

 

A meghirdetett időpontban határozatképtelenség esetén, a Közgyűlést

2019. május 20. napján, 18:00 órakor (helye: 1033 Budapest  Pethe Ferenc tér 1-3 )

ismételten összehívom, mely Közgyűlés a meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában, az Alapszabályban előírt minimális részvételű döntések kivételével, határozatképes.

 

 

 

Megjelenésedre feltétlen számítva, sporttársi üdvözlettel:

 

 

Budapest, 2019.április 15.-én

 

Szedlák Gábor

Elnök

Sirály Életmód Sport Egyesület